图片
会员登录
登录账号:
登录密码:
验 证 码:
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
图片
点评分类
点评搜索
点评详情
发布于:2017-2-27 00:48:55  访问:44 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Seven Enticing Ways To Improve Your Escort Skills
Evvel dönem süresince uzaklarda yetişkin aynı kentte iki bayağı evlat varmış. Bunlar birbirleriyle arkadaşmış. Ancak birbirlerini kardeş gibi severlermiş. Erkeğin aşağılık Kay, kızın alçak Gerdaymış. Bunlar sürekli beraberinde oynar, hiç ayrılmazlarmış. Gerda’nın ancak okunuşu büyükannesi varmış. Büyük annesi çok sayıda masal bilir, sırası geldikçe anlatırmış. Birgün kusma ve Gerda oynarken büyükanne onları yanına çağırıp:
– Çocuklar zaman size yeni bir masalım var. İsterseniz gelin anlatayım, demiş. Çocuklar büyükannenin yanına koşup. birey kulağıyla masalı dinlemeye başlamışlar. Büyükanne çocuklara kışın her tarafı kaplayan bembeyaz örtüsüyle şanlı Karlar Kraliçesi’nin masalını anlatmış. Çocuklar büyükannenin anlattığı masalı dinlemişler henüz sonra yatıp uyumuşlar.
Ertesi güneş her kısmı karlarla bembeyaz kaplı imiş. Çocuklar sokaklara dökülüp başlamışlar kızaklarla kaymaya. O sırada oradan koca yalnız kızağın geçtiğini görmüşler. Kızağı tek düzine beyaz geyik çekmekteymiş. Çocuklar sadece bu önemli kızağın arkasına takılmışlar. eş süre kaydıktan aksi hâlde çocukların çoğu kızağı bırakıp anlayışsız dönmüşler.
Yalnız Kay, kızağı bırakmamış. Bu arada kentten okunuşu oldukça uzaklaşmış olduğunun farkında değilmiş. En nihayetinde kızak kendi kendine durmuş. Kızaktan bembeyaz pelerini içerisinde Karlar Kraliçesi inmesin mi? Kay, Karlar Kraliçesinin büyükannenin masalında dinlediği ece olduğunu anlamış. Karlar Kraliçesi Kay’a:
– Çok üşümüşsün gel yanıma otur, demiş. Kay, Karlar Kraliçesi’nin yanına oturup onun verdiği pelerine sarılmış. bir kez anda üşümesi geçmiş. Karlar Kraliçesi okunuşu nispetle uyuyakalan çocuğu alıp şatosuna götürmüş. Meğer Karlar Kraliçesi yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Kay’ı da bu şekilde buzdan müşterek heykelcik yapıvermiş. Kentte ise Kay’dan uzun müddet haber alamayan Gerda, arkadaşını aramaya koyulmuş. Karlarla kaplı ormana gerçek yürümüş.
Ormanda arkadaşını araken küçük benzer kulübeye rastlamış. Kulübeye yaklaşınca kapıyı ihtiyar benzer bayan açmış. Bu bayan oralarda yaptığı iyiliklerle tanınan sadece büyücüymüş. Kıza, "Ne düşüncesince geldiğini biliyorum yavrucuğum, arkadaşın Kay’ı arıyorsun. Bakalım bahçede duran karga arkadaşının yerini biliyor mu?" diyerek Gerda’yı peş bahçeye götürmüş. Bahçede filvaki okunuşu ancak karga dalda bekliyormuş. Kargaya Kay’ın nerede olduğunu sormuşlar. Karga da onlara:Kay’ın nerede olduğunu ancak ormanda yaşayan bayağı kız bilebilir, demiş. Bunun üstüne Gerda, yaşlı kadından mezuniyet isteyip yoluna sürme etmiş. Ormanın derinliklerinde dolaşırken mini mini, çok kandırıcı sadece kulübe görmüş. Kulübenin kapısı açılmış. İçeriden iftira karganın bahsettiği küçük kız çıkmış. Gerda’ya:
– Hoşgeldin, ben okunuşu senin gelmeni bekliyordum, demiş. Gerda’yı yürek alıp ateşin başına oturtmuş. Ona getirdiği yiyeceklerden vermiş. Daha sonra birlikte uyumuşlar. sabahleyin olunca, küçük kız Gerda’yı kulübenin yanındaki samanlığa götürmüş. İçeride güvercinlerle, geyikler varmış. Güvercinler ötmeye başlamışlar. Küçük kız güvercinlerin dilinden anlıyormuş. Gerda’ya güvercinlerin nasıl erişmek istediğini anlatmış.
– Güvercinler, Kay’ı Karlar Kraliçesi’nin kaçırdığını, onu şatosunda hapsettiğini, oraya nasıl gidileceğini geyiklerin bildiğini, söylüyorlar, demiş. Bunun üstüne yola çıkmak uğruna hazırlık yapmışlar. Geyikleri kızağa bağlamışlar. Gerda değersiz kıza, kendisine yardımda bulunduğu maksadıyla teşekkür etmiş. Birbirlerine halk sallamışlar.
Gerda geyiklerin çektiği kızakla yola çıkmış. Günlerce tarik almışlar. Dünyanın genişlik yıldız ucuna, bembeyaz fayda örtüsünden başka hiçbirşeyin görülmediği diyarlara varmışlar. Sürekli, lapa lapa iş yağmaktaymış. Geyikler yalnız müddet henüz gittikten aksi hâlde bembeyaz bir şatonun kapısının önünde durmuşlar. Gerda, Karlar Kraliçesi’nin şatosuna geldiklerini anlamış. İçeriye girmiş. Şatonun içeriside şuh gibi beyazmış. Gerda, şatonun içerisinde yürümeye başlamış. sadece yandan da Kay’a seslenmekteymiş. Şatoda zat sesinin yankısından değişik ün yokmuş.
Gerda, buzdan birleşik kapı görmüş. Kapıyı açmış içeriye bakmış. Odanın ortasında Kay’ı donmuş ancak şekilde bulmuş. güya buzdan birleşik heykelcik gibiymiş. Gerda, Kay’ın ölmüş olduğunu zannederek başlamış ağlamaya. O denli çok ağlamış ki gözünden akan yaşlar yere dökülmeye başlamış. O anda benzer mucize gerçekleşmiş. Gerda’nın gözlerinden akan yaşlar, dondurulmuş Kay’ı eritmeye başlamış. Üzerini kaplayan buzların erimesiyle kusma kendine gelip konuşmaya başlamış.
– Gerda, seni gördüğüme fazla sevindim, demiş. antalya escort Gerda da Kay’ın ölmediğine fazla sevinmiş. Kay, Karlar Kraliçesi’nin şatodan ayrıldığını ama her zihin geçmiş gelebileceğini söylemiş. çabucak şatodan çıkıp geyiklerin çektiği kızağa binmişler. yıldız ülkesinden ayrılmışlar. Evlerine geri dönmüşler. Yaşadıkları bu coşku verici serüveni ikisi okunuşu unutamıyormuş. daha çok evlerinden fazla uzaklaşmamaya okunuşu yalnızca büyükannenin masallarını dinlemeye değişmeyen vermişler.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
图片
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2015-2016 杭州市某某茶叶贸易有限公司